Dragningslista Ge för Livet:


Lottnummer

Vinstvärde

1:a pris
2:a pris
3:e pris
4:e pris
5:e pris
6:e pris
7:e pris
8:e pris
9:e pris
10:e pris
11:e pris
12:e pris
13:e pris
14:e pris
15:e pris
16:e pris
17:e pris
18:e pris
705
929
531
90
758
402
462
493
208
330
96
590
170
928
98
444
273
873
7000:-
5000:-
1000:-
1000:-
500:-
500:-
500:-
500:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-
200:-