Barn & Ungdomsverksamhet

Se också fliken sång för fler barn- & ungdomsgrupper


Barntimmen

Barntimman träffast en gång i veckan och vi har en grupp med ett tiotal barn. Vi träffas på onsdagseftermiddagar 14.00 - 16.00 och leker och har kul, läser ur bibeln och oftast pysslar vi eller har någon form av utflykt! Barnen är mellan 4-6 år.

Ansvarig: Ingrid Nilsson, 0370 - 927 49


Söndagsskolan

Söndagsskolan träffas under Gudstjänsten på söndagar Kl.10.00 hit är alla barn välkomna att deltaga. Vi sjunger och pysslar, lär oss mycket om bibelns alla berättelser och vad Jesus har gjort för oss!

Ansvarig: Evelina Ekros, 0370 - 913 52 

 

Konfirmander

Varje läsår har vi konfirmationsläsning i Missionskyrkan. Den är gemensam för alla frikyrkorna i bygden. Du som går i åk 8 är välkommen att gå och läsa på torsdagar kl 15:45 - 17:15.
Till våren blir det ett veckoslutsläger på Gullbrannagården utanför Halmstad.

Ansvarig: Sara Linnarsson 0703 - 89 28 70

Detta är en del av Gnosjö SAU.

Copyright © Gnosjö Missionsförsamling design by Åkerlund Design.