Gnosjö SAU

Gnosjö SAU är Gnosjö Missionsförsamlings ungdomsförening. Vi samarbetar med SAU centralt.

Vi har olika barn- och ungdomsverksamheter under veckorna i församlingen och vi försöker även uppmuntra och peppa våra ledare.

För mer info klicka på respektive verksamhet här på hemsidan.

Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) är en självständig organisation inom Svenska Alliansmissionen (SAM) och stöder församlingarnas arbete med barn och ungdomar. SAU arbetar för att barn och ungdomar ska lära känna Jesus och vi vill skapa miljöer där de kan växa i sin tro.

Copyright © Gnosjö Missionsförsamling design by Åkerlund Design.