Vision

En gemensam färdväg där vi tillsammans...

 • i mötet med

 • tar följe med

 • formas av

 • berättar om

 • JESUS

  I mötet med Jesus till...

 • en personlig tro som förvandlar våra liv

 • en livgivande gemenskap i en smågrupp

 • en gudstjänst som berör oss alla

 • Tar följe på Jesus för...

 • ett medmänskligare liv, där vi ser och är lyhörda för vårt omgivande samhälle

 • att tjäna med det som är våra liv och våra gåvor

 • att människor ska komma till tro

 • Formas av Jesus i...

 • egen tid med ordet och bönen

 • upprättade relationer genom förlåtelsen och genom den helige Ande

 • all vår brustenhet som människor

 • Berättar om Jesus genom...

 • den personliga berättelsen

 • ord och handling i Gnosjö

 • ord och handling i världen

 • Copyright © Gnosjö Missionsförsamling design by Åkerlund Design.